Cennik usług

 

Szanowni Klienci!

Pragniemy poinformować, iż w ramach obowiązującej Uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 roku Nr 116/2008/IV w „sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt” zakłady lecznicze nie mogą podawać informacji odnośnie do cen usług.

W celu „orientacyjnego” oszacowania kosztu usługi zapraszamy do kontaktu z recepcją Przychodni Weterynaryjnej „Gallus”.