29 sierpnia, 2016

Drób

Kompleksowa obsługa stad drobiu

 

  • kompleksowa obsługa stad drobiu w pełnym zakresie
  • profilaktyka stad brojlera kurzego, indyczego
  • indywidualne harmonogramy szczepień w oparciu o badania laboratoryjne
  • diagnozowanie i leczenie chorób drobiu
  • badania laboratoryjne
  • doradztwo żywieniowe i hodowlane
  • środki dezynfekujące
  • dyżur 24 H w nagłych przypadkach