Kardiologiczni pacjenci „szczególnego ryzyka”

Badanie kardiologiczne rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu oraz pełnego badania klinicznego. Na tym etapie lekarz kardiolog zbiera informacje, dzięki którym będzie mógł potwierdzić lub wykluczyć obecność objawów klinicznych, jakie towarzyszą chorobom serca.
Przed wizytą u lekarza bardzo istotna jest obserwacja zwierzaka przez właściciela, by mógł on jak najdokładniej opisać objawy, które najczęściej pojawiają się u potencjalnego pacjenta kardiologicznego.

Objawy, które budzą niepokój to:

– nietolerancja wysiłkowa
– kaszel
– płytki oddech/duszność
– zwiększona liczba oddechów podczas snu zwierzęcia ( powyżej 30 oddechów/ minutę)
– omdlenia z powodu niedotlenienia mózgu
– wodobrzusze, czyli powiększony obrys brzucha
– spadek masy ciała i utrata apetytu
– paraliż tylnych kończyn u kotów
– opóźniony wzrost szczeniąt
– powiększenie sylwetki serca w obrazie RTG oraz słyszalny szmer sercowy – do stwierdzenia podczas wizyty lekarsko-weterynaryjnej.

Po wstępnej rozmowie z właścicielem oraz po dokładnych oględzinach pacjenta lekarz wykonuje badania dodatkowe, które uważa za konieczne. Należą do nich:

1. Badanie echokardiograficzne (ECHO serca/USG serca) włącznie z badaniem dopplerowskim – to nieinwazyjne badanie obrazowe, wykonywane w pozycji lezącej lub stojącej. Ukazuje morfologię serca, czyli wygląd jam serca, zastawek i naczyń oraz kurczliwość mięśnia sercowego. W połączeniu z badaniem dopplerowskim umożliwia pomiar przepływu krwi przez zastawki oraz naczynia. Główną zaletą tego badania jest diagnostyka wad wrodzonych serca, chorób nabytych mięśnia sercowego i zastawek, zmian nowotworowych w obrębie serca i głównych naczyń, a także chorób worka osierdziowego.

2. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) – to badanie czynności elektrycznej serca, dzięki któremu możliwa jest ocena arytmii i zaburzeń przewodzenia serca.

3. Badanie ciśnienia krwi metoda dopplerowską

4. Badanie RTG klatki piersiowej (3 projekcje) –  badanie to umożliwia ocenę zmian na terenie klatki piersiowej oraz powiększenie sylwetki serca w skali VHS. Pozwala odróżnić choroby dróg oddechowych od chorób serca.

Po przebytej wizycie kardiologicznej (czas trwania 40-60 minut) lekarz przekazuje właścicielowi wyniki badań, które są szczegółowo omawiane. W sytuacji stwierdzenia choroby serca zalecone zostaje leczenie farmakologiczne lub chirurgiczne oraz wyznaczone są wizyty kontrolne. Proces leczenia ma długotrwały przebieg i tu potrzebna jest ścisła więź na płaszczyźnie lekarz – właściciel – zwierzę, by móc jak najlepiej kontrolować schorzenie.
Zwierzęta cierpiące na choroby serca to pacjenci „szczególnego ryzyka”, którzy nie mogą zostać bez odpowiedniej pomocy!

Zachęcamy do wykonywania badań profilaktycznych.

Więcej informacji na temat badań kardiologicznych, które są wykonywane w naszej przychodni oraz na temat dr Mirosławy Ziemby, która przeprowadza badania można znaleźć na stronie internetowej http://kardiologzwierzat.pl/

Na zdjęciach kardiolog – dr Mirosława Ziemba konsultuje w Gallusie naszych pacjentów.