29 sierpnia, 2016

Trzoda chlewna

 

  • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem trzody chlewnej w cyklach zamkniętych i otwartychBadania kliniczne trzody chlewnej
  • wykonywanie badań klinicznych i sekcji
  • profilaktyka, szczepienia ochronne
  • pomoc w zarządzaniu stadem
  • indywidualne programy szczepień ustalane w oparciu o status immunologiczny stada
  • pełna diagnostyka wraz z  badaniami laboratoryjnymi
  • USG ciąży
  • leczenie chorób  świń różnego tła
  • zalecenia weterynaryjne i zootechniczne
  • doradztwo żywieniowe
  • środki dezynfekcyjne