29 sierpnia, 2016

Trzoda chlewna

 

 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem trzody chlewnej w cyklach zamkniętych i otwartychBadania kliniczne trzody chlewnej
 • wykonywanie badań klinicznych i sekcji
 • profilaktyka, szczepienia ochronne
 • pomoc w zarządzaniu stadem
 • indywidualne programy szczepień ustalane w oparciu o status immunologiczny stada
 • pełna diagnostyka wraz z  badaniami laboratoryjnymi
 • USG ciąży
 • leczenie chorób  świń różnego tła
 • zalecenia weterynaryjne i zootechniczne
 • doradztwo żywieniowe
 • środki dezynfekcyjne