29 sierpnia, 2016

Zwierzęta towarzyszące

Szczepienia ochronne dla kotów

1. Profilaktyka

2. Choroby wewnętrzne

 • indywidualne podejście do każdego pacjenta z doborem odpowiednich technik diagnostycznych, poprzedzonych pełnym badaniem klinicznym
 • terapia chorób skóry, układu  oddechowego, pokarmowego, moczowego oraz leczenie zaburzeń hormonalnych

3. Stomatologia

4. Okulistyka

 • pełne badanie okulistyczne
 • terapia farmakologiczna schorzeń narządu wzroku oraz podstawowe zabiegi chirurgiczne

5. Ginekologia i położnictwo

6. Chirurgia ogólna

7. Dermatologia

 • przeprowadzamy pełne badanie dermatologiczne z uwzględnieniem badań dodatkowych, które w większości wykonujemy na miejscu
 • wymazy
 • zeskrobiny- czyli wykrywanie pasożytów zewnętrznych
 • trichogramy- badanie włosa
 • badanie cytologiczne
 • biopsje: cienkoigłowe, trepanowe
 • badanie histopatologiczne skóry
 • alergiczne testy śródskórne
 • testy serologiczne
 • diety eliminacyjne
 • odczulanie
 • kąpiele dermatologiczne

8. Diagnostyka obrazowa

9. Diagnostyka laboratoryjna

Dodatkowo współpracujemy z laboratoriami zewnętrznymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

10. Konsultacje kardiologiczne (wizyty umówione raz w miesiącu)

 • badanie kliniczne
 • EKG
 • ECHO
 • pomiar ciśnienia krwi

11. Ortopedia i traumatologia

12. Znakowanie zwierząt oraz wystawianie paszportów

13. Wizyty domowe (zapisy telefoniczne)